Živeti zdravije

Postepeno do sve veće radosti i slobode

nova-saznanja-hranaPo mišljenju dr Nine Bulajić, makrobiotika je svetska doktrina i globalna baština. Makrobiotika je živa i sveobuhvatna. Ne postoji statična makrobiotika sa striktnim preporukama, već kosmički principi koji se na adekvatan način primenjuju u svakodnevnoj praksi. Makrobiotika je isto što i život, neprekidan tok, pokret i razvoj…