Živeti zdravije

Plodovi bašte ljubavi

plodovi-basteTragajući mnogo godina za lepotom življenja, verujući da postoji nešto više od pukog preživljavanja i bivanja samo u negativnim mislima, naša saradnica donela je odluku da ne želi više tako da živi. Stil života prema uzorima iz prirode, čini život po principima permakulture. Takav stil života doneo je Mariji bogatstvo o kojem nije ni sanjala.

Bavimo se čovekom, ne bolešću

Prof. dr Vuk StambolovićPionir u afirmaciji tradicionalnih metoda lečenja kod nas, kome pripadaju velike zasluge što su ove prakse dobile mesto koje danas imaju u sistemu zdravstvene zaštite, seća se prvog broja britanskog časopisa „Journal of Alternative Medicine“, koji je bio jedna vrsta prekretnice u pogledu drugačijeg pristupa i tretmana zdravstvenih problema u svetu.

Živeti po zakonu rezonance

nova-saznanja-porodicaPorodica Vukić živi na holistički način. Ples jeste motor koji pokreće najveći broj aktivnosti, ali je tu i poredak ljubavi…