Živeti zdravije

Izdavač:
„MI MEDIA“

e-mail:
urednistvo@zivetizdravije.rs
marketing@zivetizdravije.rs

Internet prezentacija
www.zivetizdravije.rs

Osnivači:
Prof. dr Marko Carić
Dipl.menadžer / Master ekolog Ivana Vujasin
Prof. Vesna Cvjetanović

Direktor:
Dipl.menadžer / Master ekolog Ivana Vujasin

Promoter magazina:
Goran Bajšanski

Savetnik direktora:
Mr Dušan Vojnović

Glavni i odgovorni urednik:
Prim. dr med. Boro M. Vujasin

Pomoćnik glavnog urednika:
Mirjana Tasovac

Agencija za marketing:
Milk & honey communications

Distribucija:
Global press, Beograd
Macrobiotic prom, Beograd

 

 

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
614
ZDRAVIJE : magazin sa zdravljem na
„ti“ / glavni i odgovorni urednik Boro
M. Vujasin. – [2009] , br. 1- . –
Novi Sad : „Mi Media“, [2009] - . –
ilustr. ; 26 cm
Mesečno. – Varijantni naslov od br. 16
(2010) Živeti zdravije.
ISSN 1821-1712 = Zdravije
COBISS.SR-ID 167413260

providno

Prof. dr Marko Carić

OSNIVAČ

Suosnivač Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu; Predsednik Saveta, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu; Generalni menadžer fakulteta, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu; Vanredni profesor, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu i Pravni fakultet zaprivredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Rođen je 1971. godine. Osnovnu školu, Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" završio je u Novom Sadu. Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu tehničkih nauka, čime je stekao zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike i 1999. na Ekonomskom fakultetu, čime je stekao zvanje: Diplomirani ekonomista. Magistrirao je na Fakultetu za menadžment "Braća Karić" u 2002. godine, stekavši zvanje: Magistar nauka o menadžmentu. Doktorat je 2005. godine odbranio na Fakultetu za Menadžment stekavši zvanje - Doktor nauka za užu naučnu oblast menadžment, a 2008. na Fakultetu tehničkih nauka stekavši zvanje - Doktor tehničkih nauka.

Od 2008-2010 godine rukovodio je pripreme za akreditaciju tri visokoškolske ustanove: Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, Pravnog Fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, koje su uspešno akreditovane Od 2008. godine, intenzivno radi na unapređenju kvaliteta - član je Komisije za kvalitet na Pravnom Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Inicijator je implementacije sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 na Pravnom Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, koji su uspešno sertifikovani.

Trenutno učestvuje u projektima: Outsourcing Center Serbia, Projekat finansiran od strane Delegation of the Europian Union to the Republic of Serbia. (2010/2011) i Examination of innovation and cooperation abilities and development possibilities of small and medium sized enterprises in the Hungarian-Serbian cross-border region.

2007. godine učestvovao je na projektu Veliki privredni sistemi i transfer tehnologije, istraživanje „Tehnološki razvoj“.

Učestvovao je na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija, a do sada je objavio više od 50 naučnih radova od kojih je veliki broj objavljen u međunarodnim časopisima. Autor je deset monografija. Do sada je bio mentor na deset magistarskih teza i jedanaest doktorata. Član je organizacionog odbora 1. Međunarodne konferencije o obrazovanju za preduzetništvo (1st International Conference on Entrepreneurial Learning - ICEL). U periodu od 2006-2010. godine bio je glavni koordinator na izgradnji pet objekata, od kojih su tri objekta za visokoškolske institucije. Stalni je sudski veštak na poljima: ekonomija i finansije, i elektrotehnika i telekomunikacije. Član je Udruženja sudkih veštaka Vojvodine. Član je Inženjerske komore Srbije, i nosilac četiri licence – nadzor, projektovanje, tehnička kontrola, izvođenje elektro i telekomunikacionih instalacija. Član je komisije Garancijskog fonda. Član je MENSA-e. Završio je veliki broj kurseva: sistemi kvaliteta, GSM/UMTS, TOC/CC, ISDN, Data Com and Networking, uspešna primena menadžmenta i LCMT trening, principi modelovanja i sl. kao i specijalizaciju iz oblasti telekomunikacija u trajanju od mesec dana 1994. godine u Campinas Brazil.


providno

Dipl. menadžer / Master ekolog Ivana Vujasin

OSNIVAČ I DIREKTOR

"ALTERNATIVA JE ZNAK MUDROSTI"

Dragi moji, umesto suvoparnih autobiografskih podataka, volela bih da osetite moju ličnost. Želju za „pravim putem“, osetila sam nakon mnogobrojnih tribina, predavanja i višegodišnjeg društvenog angažmana.

Rođena sam 18.12.1986. godine u Bosanskoj Gradišci, spletom životnih okolnosti promenila sam trinaest mesta boravka. Živim u Novom Sadu, a po struci sam diplomirani menadžer. Tragajući za srećom, na životni put alternative, kojim sada idem, doveo me je moj instinkt i sticaj životnih okolnosti.

Malo po malo, pronašla sam i shvatila istinu, da se svi trebamo okrenuti mudrim rešenjima, prirodi i prirodnim zakonitostima življenja, ukoliko želimo da imamo srećan i dug život. Započela sam samostalno da istražujem „specijalizaciju života“ u skladu sa prirodnom mudrosti. Počela sam da se osećam dobro, divno, lepo, korisno, puna poleta. Htela sam svima reći ono što znam, da im pomognem pronaći istinu da saznaju ono što treba da znaju. Život na planeti Zemlji je danas ugroženiji više nego ikad. Čovečanstvo je izgubilo svoj put. Dosadašnji način življenja nije dao željene rezultate. Svakodnevni stres, nepravda, otuđenost, dehumanizacija, katastrofalno zagađenje životne okoline i ljudskoga tela je neizdrživo. Zato bi trebalo pronaći najmudriji put u interesu opstanka i postojanja svih nas.

Nekad sam se pitala: „A šta je alternativa?“ Saznala sam da „Alternativa je znak mudrosti”. Iskonska mudrost je jedino moguće rešenje, koje daje sveopštu dobrobit za pojedinca i celokupnu zajednicu. Za mene naziv „Alternativa” ne postoji, jer za mene postoji samo ISTINA, što u suštini i jeste alternativno (mudro) rešenje za bolje svih nas. Postoji velika potreba da se menjamo, ali sa voljom i ljubavlju, jer sve to činimo radi nas, nama dragih osoba i prijatelja, kao i generacija koje će doći nakon nas.

Zbog savremenog stila življenja, alternativna saznanja se ne stignu ni pročitati, a kamoli primeniti u svakodnevnom životu. Iskustveno sam shvatila, da samo živa reč i razgovor može ljudima dati mogućnost, da saznaju naučne i istinite činjenice. Znam da je došlo vreme, da nam se na putu boljitka, sve veći broj kolega zvanične medicine pridruži, jer više nemamo vremena za čekanje. U „savremenom“ svetu je nastala epidemija raznoraznih bolesti, koje nisu postojale u vremenu „prirodne mudrosti”. Pitanje opstanka istinskog življenja i zdravlja ljudske populacije na planeti Zemlji, nije privilegija pojedinca, profesije ili političkog sistema, već je to potreba i nit opstanka svakog pojedinca i svih postojećih zajednica u celosti. Drago mi je što dajem svoj skromni doprinos da se očuva život.

Sve je jednostavno. Samo treba da se promenimo iznutra, i onda ćemo živeti u harmoniji sa sobom i svemu oko nas. Neka mudrost bude svojevoljno izabrani put svakog pojedinca, koji želi da promeni svoj život na bolje.


providno

Prof. Vesna Cvjetanović

OSNIVAČ, LEKTOR / KOREKTOR

Rođena u Republici Hrvatskoj u Zadru. Obrazovanje: Viša škola za obrazovanje vaspitača i Pedagoški fakultet, smer profesor razredne nastave. Od 2010. godine aktivistkinja u nekoliko organizacija civilnog društva i posvećena radu sa marginalizovanim grupama. Koordinatorka volonterskog tima za rad na terenu sa migrantima. Mentorka i monitorka u Centru za proizvodnju znanja i veština. Stručna saradnica DRUŠTVA ZA POPULACIONU POLITIKU “BREG”. Zalaže se za zdrav način života, kako u fizičkom tako i u duhovnom kontekstu.

U slobodno vreme piše poeziju i prozu. Moto: Ukoliko istinski veruješ u promene i uspeh to ćeš i dobiti!
Majka Lene i Mateja. Njeno bogatstvo su porodica i pozitivan pogled na život.


providno

Goran Bajšanski

PROMOTER MAGAZINA

„Šta zna želja šta je nemoguće“ !

Dragi svi,
Ja sam Goran Bajšanski, Novosađanin, sportista, humanitarac, nečiji sin, brat, suprug i otac jedne male devojčice. Imam 30 godina – pravo vreme da „menjamo svet“ kažu stariji i mudriji, jer u toj dobi, dovoljno smo mladi da to i možemo i želimo, ali i dovoljno životno iskusni da znamo da više nema izgovora, već samo izazova.

Moj CV, formular sa nekim osnovnim podacima možete pronaći kada god to želite, pa stoga ovu stranicu radije koristim da vam ispričam ono što bih Vam i rekao da sada sedimo jedni naspram drugih.

Bio sam mali debeli dečak kada sam, pre skoro dve decenije rešio da, iako su svi oko mene smatrali da ne treba, nešto učinim za sebe i ne prepustim se samo prostom odrastanju i onome što je okolina od mene očekivala. Još kod dečak rešio sam da postanem borac, pravi, u ringu, sa rukavicama i protivnicima koji su se tokom godina smenjivali u suprotnom uglu. Ali da smo najveći protivnici koje u životu treba pobediti mi sami, veoma brzo sam shvatio i počeo raditi na tome. Nije bilo lako odrastati i boriti se sa samim sobom i stvarnim borcima u kik boksu i savate boksu. Gubio sam često na oba polja. Onda sam odrastao, promenio životne navike, razmišljanja i pogled na svet i počeo da pobeđujem u ringu i van njega.

Sportski, zdrav život i pogled na svet koji su te dve stvari donele mojoj svakodnevici, oblikovale su me, želim da verujem, u dobrog čoveka i borca za zaštitu i pomoć onima kojima je to potrebno, borca za zaštitu životne sredine – jer ona to ne može sama i borca za zdrav život, jer jedino on vodi i ka zdravim mislima. Sve to me je na kraju dovelo i Vama, da zajedno doprinesemo da i deca i odrasli koji se okupljaju oko naše ideje, budu zdravi i u telu i u glavi i da ih svi zajedno inspirišemo da jednostavno, ništa nije nemoguće ako se dovoljno jako i pravilno želi!


providno

Prim. dr med. Boro M. Vujasin

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Rođen je 1959. godine u Sokolištu, opština Bosanski Novi (Novi Grad), Republika Bosna i Hercegovina/Republika Srpska, odrastao u Zmajevu, opština Vrbas, Republika Srbija.

Osnovno obrazovanje završio u Zmajevu, s odličnim uspehom; srednju medicinsku školu u Novom Sadu 1978. s prosekom 5,00; Medicinski fakultet u Novim Sadu 1984. s prosekom 9,00; specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 1997. godine u Beogradu.

Inicijator, osnivač i koordinator prvog udruženja građana (Društvo za populacionu politiku „Breg“) u Republici Srbiji (1998), koje se bavi svim aspektima opstanka, postojanja, zdravijeg i srećnijeg života humane populacije.

Nakon bogatog stručnog iskustva, objavljenih i publikovanih naučno-stručnih radova (preko 150) iz svih oblasti medicine, populacione politike i alternative, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodeljuje mu naziv primarijus.

Pri Medicinskom institutu narodne medicine Ukrajine u Kijevu, osposobljen za elektropunkturodijagnostiku i informoterapiju – sertifikat br. T-1891 od 25. 06. 2007.

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj A-1-1378/2012, A-1-1599/2012, A-1-2338/12, A-1-2318/12, akreditovan za edukatora KME za sve profile zdravstvenih radnika Republike Srbije, sa temama: „Humana reprodukcija u opasnosti“, „Uloga zdravstvenih radnika u zaustavljanju depopulacije“, „Vita Titelica“ za svaki dan, „Antimikrobno dejstvo beloga luka“, „Ishrana trudnice“, „Antioksidativna zaštita“...

Do sada održao preko 500 besplatnih tribina u Republici Srbiji i okruženju. Inicijator i koordinator I, II, III, IV i V Multidisciplinarnog međunarodnog kongresa ISHRANA BUDUĆNOSTI, glavni i odgovorni urednik knjiga Zbornika I, II, III, IV, V kongresa Ishrana budućnosti. Objavio „NATURA HABET SUI IURA“, „PUTEM INZIJA DO ISTINSKOG ZDRAVLJA I SREĆE“.

Živi sa suprugom Snežanom, sa kojom ima dve ćerke – Ivanu i Oliveru.

Ideja vodilja mu je „Menjajući sebe, menjamo svet“, koju oseća i koju živi. Veruje da jedino zajedničkim snagama i energijama koje posedujemo možemo stvoriti svet u kojem želimo da živimo, i humaniji i bolji život i za generacije koje dolaze.

Prim. dr med. Boro M. Vujasin, specijalista ginekologije i akušerstva, elektropunkturodijagnostičar i elektropunkturoterapeut, edukator pronatalitetne populacione politike u praksi, edukator za samolečenje i suzbijanje bolesti zavisnosti, koordinator projekta „Humana populacija u opasnosti“, edukator i terapeut nevidljive i vidljive bolesti, humanista ZAUVEK, koji zna da smo svi stvoreni da bismo živeli u zdravlju, sreći i sveopštem blagostanju i da „nema neizlečivih bolesti“, svoja saznanja želi nesebično da podeli diljem sveta.


providno

Mirjana Tasovac

POMOĆNIK GLAVNOG UREDNIKA

Mirjana Tasovac, profesor arapskog jezika i knjževnosti. Rad u magazinu "Živeti zdravije" je zadovoljstvo zato što su u njemu sažete dve moje ljubavi: prema pisanoj reči i stalnom trudu da moj i život meni dragih ljudi, ako nam je već data ta privilegija, bude što kvalitetniji i ispunjeniji.


providno

Siniša Soldatović

WEBMASTER

Rođen 1971. godine u Novom Sadu. Oženjen, otac dvoje dece. Živi i radi u Novom Sadu. Po obrazovanju profesor informatike (UNS, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, 1999g.). Profesionalno se bavi informatikom od 1997 g. (Novosadski vodovod, Samostalni inženjer za Informacione tehnologije: administrator mreže, webmaster, web developer). Web dizajnom se bavi od 2000.godine.


providno

Predsednik ULUPUDS-a Ljubiša Tešić

DIREKTOR FOTOGRAFIJE

Ljubiša Tešić, slobodni umetnik fotografije, osnivač Studia TEŠIĆ. Rodjen 1961. Bajina Bašta - Srbija. Član je ULUPUDS-a, jedinog reprezentativnog udruženja u Srbiji, od 2006. godine dobija status slobodnog umetnika. Predsedava Sekcijom Umetničke Fotografije od avgusta 2012. godine.

Profesionalno se bavi snimanjem fotografija od 1985. godine, a prve kadrove načinio je u Centru Sava, snimajući poznate ličnosti iz zemlje i inostranstva. Prvi kаtаlog je reаlizovаo za fаbriku točkovа Zmаj. 1987. godine. Umetnička fotografija tada počinje da živi i da se stvara u Foto Studiju Tešić. Od 1987. do današnjih dana realizovao je preko 1000 radova. Radi na Apple MAC računarima. Specijalnost Studija TEŠIĆ su: Snimanje nameštaja - Industrijska fotografija - Snimanje Hrane - Portreti -  Art Photography.

"Najbitniji deo fotoaparata je ona komponenta koja se nalazi nekoliko centimetara iza njega"


providno

Advokat Uroš Kerac

PRAVNI ZASTUPNIK

Pravni zastupnik

Uroš P. Kerac, advokat je rođen 09. maja 1983. u Novom Sadu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Višu školu pravnog usmerenja završio 2004. u Novom Sadu stekao zvanje pravnika, a diplomirao je 2006. u Novom Sadu na Pravnom fakultetu Univerziteta Privredna akademija - privredni smer i 2007. diplomirao u Novom Sadu na Pravnom fakultetu Univerziteta Privredna akademija- pravosudni smer.

Krajem 2006. postao je advokatski pripravnik u Advokatskoj komori Vojvodine, a pravosudni ispit položio 2009. u Novom Sadu, gde je iste godine postao advokat. U svojoj advokatskoj praksi bavi se privrednopravnim, parničnopravnim i krivičnopravnim predmetima. Zastupa pravna lica i preduzetnike pred Privrednim sudovima u Srbiji, pravna i fizička lica pred Osnovnim, Višim i Apelacionim sudovima u Srbiji. Branio je veliki broj okrivljenih za najteža krivična dela. Posebna znanja iz oblasti prava maloletnika stekao je 2011. kada je maloletnik izvršilac krivičnog dela, kao i kada je maloletnik oštećeni u krivičnom postupku, brani i zastupa maloletnike pred Višim sudovima u Srbiji. Tokom 2012. izabran je za delegata u skupštini Advokatske komore Srbije i krajem 2015. ponovo izabran za delegata u skupštini Advokatske komore Srbije od strane Skupštine Advokatske komore Vojvodine, a 2013. izabran za delegat u skupštini ogranka Novi Sad u Advokatskoj komori Vojvodine.

Uroš P. Kerac, advokat živi u Novom Sadu, oženjen je, i otac je sina Mateje.


providno

Dipl. pravnik Olivera Stefanović

MARKETING MENADŽER

Rođena sam u Novom Sadu 3.februara 1986.godine.

Oduvek sam bila zvrk. Na letovanjima bih priređivala predstave za ceo hotel, pevala, igrala, pravila male spektakle, dok sam na školskim priredbama bila uvek među glavnim recitatorima, od kada znam za sebe uživala sam u javnom nastupu i glumi.

Posle završene gimnazije ,,Isidora Sekulić" upisala sam Pravni fakultet u Novom Sadu i diplomirala 2011. godine.

Kratak period sam radila u advokatskoj kancelariji, međutim taj posao me nije činio srećnom i zadovoljnom, tako da sam se opredelila za posao koji me je uvek ispunjavao a to je javni nastup, PR i marketing.

Sport je uvek bio sastavni deo mog života, kao devojčica sam trenirala gimnastiku u Partizanu, i dan danas sam disciplinovana i uživam u bavljenju sportom.

Živeti zdravije je za mene više od reči, to nije samo zdrav način ishrane i zdravih životnih navika već način na koji mislimo, zračimo.


providno

Prof. dr Vuk Stambolović

STRUČNI SARADNIK

Profesionalni razvoj:

izučavanje etike → tematizacija i dekonstrukcija medicinskog metanarativa → izučavanje filozofije alternativne medicine → izučavanje odnosa ljudskih prava i zdravlja u kontekstu moderne i postmoderne → izučavanje tranzicije između različitih nivoa psihosocijalne egzistencije → istraživanje različitih deprivilegovanih populacija → angažman na institucionalizaciji alternativne medicine i promociji integrativne zdravstvene zaštite. Bibliografija: Sedam knjiga i preko 90 bibliografskih jedinica u domaćim i stranim publikacijama.


providno

Prof. dr. Tamara Galonja Coghill

STRUČNI SARADNIK

Prof. dr Tamara Galonja Coghill je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Dijapazon istraživanja i interesovanja joj je veoma širok – od biologije, usmerenja ka primenjenoj zoologiji, mikrobiologiji i, konačno, elektromagnetobiologiji. Sinteza svih stečenih znanja i veština otelovljena je u njenoj velikoj ljubavi prema ekologiji, kao kruni svih bioloških međudejstava.

Tokom života bavila se istraživačkim radom u zemlji, kao i u inostranstvu. Živeći u Velikoj Britaniji, rukovodila je odeljenjem celularne biologije u Istraživačkoj laboratoriji, u Portugalu je sarađivala s Okeanografskim institutom u Funšalu, Madeira, gde je organizovala i jednu međunarodnu konferenciju (Electromagnetism and the Natural World).

Družila se, sarađivala i istraživala zajedno s eminentnim stručnjacima prestižnih svetskih univerziteta (Kolumbija, Ontario, Karolina, Oksford i drugi). Dokazala je direktan uticaj endogenih električnih polja na ćelije imunološkog sistema čoveka, što je objavljeno u vrhunskom naučnom časopisu. Član je izdavačkog odbora naučnih časopisa iz oblasti ekologije Horizon grupe (SAD).

Protivnik antropocentričnog pristupa.

Zaljubljenik u prirodu, pobornik ideje o evolutivno stečenoj mudrosti organizama, strastveno posvećena aktivnostima u oblasti brige o napuštenim životinjama i edukaciji mladih i van okvira nastavnog plana, težeći da kod njih podstiče razvoj lepih osobina, plemenitosti, ljubaznosti i saosećajnosti, kao osnovama sveta koji bi bio prosperitetan za sve vrste.


providno

Prof. dr Dragica Draganović

STRUČNI SARADNIK

Specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Banjaluka,
Republika Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Dragica Draganović, doktor medicine i doktor medicinskih nauka, rođena je 1958. u Dobrnji, Banjaluka. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Banjaluci. Medicinski fakultet upisala 1976. godine u Beogradu i završila ga 1982. godine sa prosečnom ocenom 9,1. Od 1984. radi u Domu zdravlja Banjaluka, a od 1993. na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva položila je na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu 1994. godine s odličnim uspehom i time stekla zvanje specijaliste. Postdiplomske studije završila na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1999. godine, a magistarski rad s tezom ”Uloga sonografije u predviđanju intrapartalne funkcije posteljice” odbranila je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 2006. godine.

Mr Dragica Draganović odbranila je doktorsku disertaciju 2014. godine s tezom „Korelacija markera oksidativnog stresa sa morfološkom analizom posteljice kod hipertenzije u trudnoći“. Kandidatkinja trenutno radi na odeljenju perinatologije Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Banjaluci.

Mr Dragica Draganović je dosad učestvovala u izvođenju nastave studenata Medicinskog fakulteta od 1994. godine, te studenata studijskog programa zdravstvene nege školske 2009/2010. i 2011/2012. Od 2006. kao viši asistent učestvuje u pripremama studenata za usmeni ispit. Od 2011. angažovana je kao predavač na predmetu Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom negom na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru.

Dosadašnja usavršavanja iz oblasti ultrazvuka i perinatologije su:

- Diploma Škole ultrazvuka ”Primjena ultrazvuka - novine u dijagnostici”, Medicinski fakultet u Banjaluci 1996.
- Četvrti međunarodni kongres ”Ultrazvuk u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini – škola ultrazvuka, Beograd, 2004.
- Prvi ohridski sastanak ginekologa i perinatologa, Ohrid, Makedonija, 2005.
- Diploma Škole perinatologije, Tara, 2000-2004.
- Diploma Škole porodiljstva “Akademik Vojin Šulović”, Valjevo, 2003.
- Diploma Međunarodne škole medicinskog ultrazvuka Jan Donald, Beograd, 2011.
- Kurs iz kolposkopske dijagnostike, Beograd, 1994.
- Bazični kurs iz laparaskopije, Novi Sad, 2011.
- Učestvovala u programu kontinuirane medicinske edukacije Sekcije za perinatalnu medicinu SLD s temom „Hipertenzivni sindrom u trudnoći-rizik za trudnicu i novorođenče“, Beograd, 2011.
- IV Kongres ECHO 04 – Ultrazvuk u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini, Beograd, 2004.
- An advanced course on perinatal medicine, Sarajevo, 2006.
- XII KURS ŠKOLE PERINATALNE MEDICINE, Tara, 2013.
- XI KURS ŠKOLE PERINATALNE MEDICINE, Tara, 2012.
- Postdiplomski ispit iz Urgentne medicine, Banjaluka 1989.

Mr Dragica Draganović bila je na stručnom usavršavanju od mesec dana na Institutu za majku i dete u Beogradu, iz oblasti prenatalne invazivne dijagnostike – rana amniocenteza, 1998.

Od 1998. član je Udruženja ginekologa i opstretičara RS, kao i Komore doktora medicine RS. Aktivno govori engleski i ruski jezik.


providno

Prof. dr Dragan Bataveljić

STRUČNI SARADNIK

Bataveljić Dragan je rođen 22. aprila 1959. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu, sa odličnim uspehom. Pravni fakultet u Kragujevcu je upisao 1978, a završio 1982. godine, Fakultetu političkih nauka u Beogradu upisao 1989, a diplomirao 1993. godine. Ekonomski fakultet u Kragujevcu, upisao je 1992, a završio 2003. godine (pre toga je uspešno završio Višu turističku školu u Beogradu).

Magistrirao je 1991. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu na temu: "Odnos pravnih pojava i ekonomskih činjenica", a doktorirao 1995. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu: "Model podele vlasti u Ustavu Savezne Republike Jugoslavije".

U periodu od oktobra 1984, do kraja 1989. godine, radio je u Opštinskom sudu u Kragujevcu, najpre kao sudski pripravnik, a zatim kao stručni saradnik. Od početka 1990. do maja 1992. godine, obavljao je funkciju predsednika Veća mesnih zajednica Skupštine opštine Kragujevac, a posle toga, do januara 2003. godine, funkciju potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine Grada Kragujevca. Od 1. januara 1990. godine radi na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, gde je biran u sva zvanja, a danas radi kao redovni profesor na predmetima "Ustavno pravo", "Politički sistem" i "Pravo lokalne samouprave". Radio je kao profesor na Učiteljskom fakultetu u Užicu od 2000. do 2007. godine (predmet: "Državno uređenje sa školskim zakonodavstvom") i na Policijskoj akademiji u Beogradu od 1998. do 2007. godine (predmet: "Ustavno pravo i političke institucije"). Takođe, od oktobra 2006. godine, pa sve do danas, radi kao profesor Visoke zdravstveno-sanitarne škole strukovnih studija "VISAN" u Beogradu (predmet: "Zdravstveno zakonodavstvo").

Već dugi niz godina učestvuje na velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova, kao predavač sa svojim naučnim radovima. Autor je 20 knjiga iz različitih oblasti i oko 200 stručnih radova. Uža oblast njegovog interesovanja su federalizam i podela vlasti, evropske integracije,  vladavina prava i pravna država. Korisnik je brojnih stipendija inostranih fondacija i zadužbina za studijske boravke  i učešće na brojnim međunarodnim seminarima, međunarodnim skupovima i projektima. Aktivan je član Svetske asocijacije pravnika sa sedištem u Vašingtonu od septembra 1995. godine, a za generalnog sekretara jugoslovenskog odbora ove Asocijacije, izabran je marta 2000. godine. Njegov maternji jezik je srpski, a od stranih jezika govori nemački i služi se engleskim jezikom. Od tehničkih sredstava koristi svakodnevno kompjuter.

Kao njegove najznačajnije društvene sposobnosti i osobine mogu se navesti: spremnost za timski rad, dobra komunikacija sa ljudima, spremnost za primanje i prenošenje novih znanja i veština, želja za stalnim usavršavanjem u svojoj struci, otvorenost za druge kulture i mišljenja, a kao organizacione sposobnosti: iskustvo u odnosima sa drugim ljudima, sposobnost organizovanja i upravljanja i rad sa građanima i društvenim grupama. Od umetnički sposobnosti, može se navesti njegova dugogodišnja muzička aktivnost, tj. aktivno sviranje harmonike i  klavijatura. Udovac je i otac dvoje dece.


providno

Prof. dr Jovan Savičić

STRUČNI SARADNIK

Prof. dr. sci. Jovan Savičić rođen je 1955. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Titelu (1968, 1972), a tehničku školu 1974. u Zrenjaninu. Diplomirao je 1979. na Pedagoško-tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, i dobio zvanje profesora politehničkog obrazovanja i vaspitanja. Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu magistrirao je 1996. (oblast: informatika u obrazovanju), i 1999. stekao naučno zvanje doktora tehničkih nauka (uža naučna oblast: informatika u obrazovanju).

U periodu 1982–1986. radio je u zajedničkoj srednjoj školi „Vlada Provči” u Bečeju, 1987–1993. u školama „Momčilo Šaranović” i „Sever Đurkić”, a takođe i u Bečeju, gde je obavljao i funkciju pomoćnika rukovodioca (osnovna škola „Sever Đurkić”). Godine 1993. bio je rukovodilac osnovne škole „Svetozar Miletić” u Titelu i do 1999. profesor grupe informatičkih predmeta u srednjoj školi „Mileva Marić” u Titelu.

Od 1999. radi na Univerzitetu u Novom Sadu, na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u zvanju docent i vanredni profesor, a od 2007. na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Danas je redovni profesor više predmeta orijentisanih na informaciono-komunikacione i medijske tehnologije u obrazovanju. Interesovanje i istraživačke aktivnosti su mu u oblasti informatike u obrazovanju – obrazovni softver, kao i savremene inteligentne i virtuelne tehnologije u obrazovanju.


providno

Prof. dr Vladimir  Šinik

STRUČNI SARADNIK

Prof. dr Vladimir Šinik radi na Univerzitetu u Novom Sadu. Radeći sa studentima u okviru predmeta Održivi razvoj, posebnu pažnju je skretao na javno, odnosno, fizičko i mentalno zdravlje stanovništva Srbije, kao i na zaštitu životne sredine. Član je naučno-stručnog odbora Multidisciplinarnog kongresa “Ishrane budućnosti” i piše radove za isti. Redovno vežba tai či čuan, či kung, pet tibetanaca. Poštovalac je reči i dela oca Tadeja, profesora Vladete Jerotića, Ekarta Tola, dr Vejna Dajera, Lujze Hej, Džozefa Marfija, Dipaka Čopre. Smatra da edukacija studenata medicine i specijalizacija budućih psihijatara u Srbiji nije u skladu s potrebama savremene zaštite mentalnog zdravlja, kao ni sa principima njegovog unapređenja.


providno

Dr sci. Dragan Jovanov

STRUČNI SARADNIK

Dragan Jovanov je rođen 1986. godine u Skoplju, Republika Makedonija. Kako organizator i učesnik na mnoge prestižne seminare, međunarodne konferencije, tribune i javne nastane, agronomijade, akademije, obuke, sportske aktivnosti i projekata se zdobio sa velike akademski dostizenja, iskustva i epitetu na inovativnosti u te nasoke.

Dragan Jovanov je dobitnik na mnogo diploma, sertifikata, blagodarnice, medalje i opstestvene priznanje za svoih nacionalnij i internacionalnih uspeha. Autor je na mnogo objavenih međunarodni trudova, a kao medijumski poznata osoba u svoja specijalizovana oblast pisao je njegove statije na domasne i mđunrodne magazine, vesnike i portale.

Autor je na 2 univerzitetskih ucebnika, jedna enciklopedija, dva atlasa, jedna priracnik i sest knjige u oblasti lekovitog bilja, nutricionizam, sport i sportske aktivnosti i dr Dragan Jovanov predaje kako na domasnih taka i na medzunarodnih tribina, a je cesce nazvan kao pocasni gost sa svojem izlaganjem na medzunarodni renomirani konferencija za zdravi nacin na zivot. Dragan Jovanov uzeo je aktivno ucesce sa medzunarodnih trudova na kongresa i konferencijae u oblasti fitologije, fitoterapije, ekologije, agrobiznisa, mikrobiologije, poljoprivrede, hrana. Bio je ucesnik na kongrese i simpoziume za farmaciju i na balkanskih simpoziuma za homeopatiju. Jedan ekspert je uspesan i klasificiran kao takav ako svoje znanje uspe na dobar nacin da ga prenese na buduci generacii, kao i da ga upotrebi za opsto korisnih, zdrastvene i edukativne cele. Dragan je jedan od mladih uspesnih eksperta u svoje oblasti na Balkanu.


providno

Dr sci. Petar Kojić

STRUČNI SARADNIK

Petar Kojić rođen je 1978. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u Titelu kao đak generacije. Dobitnik je Vukove diplome, kao i onih iz fizike, srpskog jezika, matematike i fizičkog vaspitanja. Završio je srednju elektrotehničku školu u Novom Sadu. Studije je upisao u Novom Sadu, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Nakon uspešnog završetka treće godine, prekinuo je studije i počeo da radi u Muzičkoj kući „Eho“, generalnom distributeru nosača zvuka za jugoistočnu Evropu, na mestu komercijalnog direktora.

Nezadovoljan činjenicom da nije okončao studije, iste 2007. godine ih nastavlja na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Istočnosarajevskog univerziteta, gde diplomira sa ocenom 10 na temu “Usavršavanje i metodika obuke igrača mlađih kategorija u taktici fudbalske igre“.

Godine 2009. upisuje postdiplomske magistarske studije na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Istočno Sarajevo. Sve ispite polaže u roku, s prosečnom ocenom 9,75. Magistarsku tezu „Potrebe i mogućnosti realizacije psihološke pripreme u fudbalskim klubovima Vojvodine“, pod mentorstvom prof. dr Radovana Čokorila, redovnog profesora Novosadskog univerziteta, odbranio je 2012. godine. U decembru 2014. odobren mu je projekat doktorskog rada na temu „Socijalni status i osobine ličnosti mladih sportista kao faktor njihove sportske uspešnosti“.

Posle uspešnog igranja fudbala u drugoj saveznoj ligi za klubove “Novi Sad“ i „Veternik“ i srpsku ligu „Sutjeska“, fudbalsku karijeru nastavlja kao sudija, a potom postaje jedan od najmlađih delegata u Fudbalskom savezu Srbije, grupa Vojvodina, u omladinsko-kadetsko-pionirskoj ligi.

2009. zaposlio se kao nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi „Svetozar Miletić“ u Titelu, gde i sada radi. Na samom početku, nakon mesec dana, izvršen je prosvetni nadzor Ministarstva prosvete i tom prilikom dobio je visoke ocene za prikazan rad.
2010. Petar je izabran na mesto pomoćnika direktora škole izdvojenog odeljenja u Loku, a 2011, 2012, 2013. i 2014. godine ponovo je biran na isto mesto.
2010. godine predškolska ustanova „Plavi čuperak“ iz Titela angažuje ga kao profesora kineziterapije (korektivne gimnastike) za decu od 3 do 6 godina.
Iste godine počinje s radom kao instruktor miks fitnesa i miks aerobika (oba pola) za uzrast od 18 godina pa naviše. 2011.  godine fudbalski klub „Sloga“ osniva školu fudbala (kategorije 7-11 i 11-17 godina) i Petra postavlja na mesto šefa stručnog štaba, odnosno, trenera mlađih kategorija.
U septembru 2014. zajedno s odbojkaškim klubom “Volleyball 2000“, osniva školicu odbojke i sporta u Titelu za decu od 5 do 10 godina.
2012.  godine počinje s radom na mestu profesora fizičkog vaspitanja u srednjoj školi „Mileva Marić“ u Titelu. Stručni ispit-licencu položio je početkom 2013. godine.
2013. sa Banetom Krstićem, pevačem grupe „Garavi sokak“, radi na osnivanju muzičke kuće „Vojvodina music“, koja i danas postoji.

U međuvremenu, radio je kao i preduzetnik-menadžer u sopstvenim ugostiteljskim objektima.

Član je Udruženja za medicinu sporta Republike Srbije, kao i Udruženja sportskih psihologa Republike Srbije.
Izdao je više stručnih i naučnih radova u zemlji i inostranstvu, kao i jedan priručnik za sportske menadžere „Zadaci i uloge menadžment funkcija u sportskim organizacijama“. Izdatim naučnim radovima na neposredan i najefektniji način afirmisao je školu u kojoj radi, u zemlji i u svetu.
Oženjen je i otac je sedmogodišnjeg deteta.


providno

Mr sci. Dragan Ivanov

STRUČNI SARADNIK

Završio Medicinski fakultet i specijalizaciju iz interne medicine u Novom Sadu. Završio postdiplomske studije i odbranio magistarsku tezu na temu vegetarijanstva i savremenih bolesti. Predaje kao profesor na Visokoj školi za obrazovanje pedagoga. Ima privatnu praksu i u radu s pacijentima, pored klasičnih lekova, primenjuje terapiju prirodnim lekovima i biljnom ishranom. Osnivač i predsednik Vegetarijanskog udruženja "Edem" u Novom Sadu. Održava brojna zdravstvena predavanja iz oblasti alternative, koja su izuzetno posećena.

Doktor Ivanov kaže: „Još kao dečak zainteresovao sam se za zdrav stil života, zdravu ishranu i prirodne metode lečenja. Kasnije, kao student medicine, paralelno sam izučavao vegetarijansku ishranu i lekovito bilje. Dakle, rođen sam kao vegetarijanac, osim toga vaspitavan sam i odrastao u duhu poštovanja i drugih biblijskih principa, koje i danas zastupam. Vegetarijanac sam, dakle, po religioznom uverenju i iz etičkih i zdravstvenih razloga.

Nakon završenih studija upisao sam postiplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i vršio istraživanja vegetarijanske ishrane i načina na koji ona utiče na lipide u krvi i proces ateroskleroze. U ovom istraživanju – koje je, inače, prvo ovakvo istraživanje sprovedeno na našim prostorima – učestvovali su vegetarijanci iz cele bivše Jugoslavije. Pokazalo se da su vegetarijanci vitkiji, vitalniji, dugovečniji od ljudi koji se hrane na uobičajeni način. Magistarsku tezu iz ove oblasti odbranio sam 1993. godine.

Moja supruga, koja je isto lekar, takođe je vegetarijanac. Za vreme trudnoće i dojenja nije koristila meso u ishrani, tako da je i naš sin David rođeni vegetarijanac. Mislim da iskustvo mog rođenja i razvoja, kao i iskustvo mog deteta i mnoge druge dece i njihovih majki, govori samo za sebe.

Znajući da saznavanjem istine imamo mogućnost da menjamo sebe nabolje, osećam značaj krilatice da samo menjajući sebe, menjamo svet i da ima šanse za uspeh kojem svi težimo.“


providno

Dipl. nutr. Milan Nikolić

STRUČNI SARADNIK

Od ranog detinjstva zainteresovan za alternativu, dugovečnost, ezoteriju i za spremanje hrane.

1997. godine postaje vegetarijanac, posle dugog niza pravoslavnih višenedeljnih postova i dosezanja uvida o jedinstvu sa životinjama.
1998. godine postaje vegan – isključivi vegeterijanac. Iste godine upisuje Fakultet za ishranu, gde postiže izvanredne rezultate i dalje promoviše vegansku ishranu.
1999.  godine diplomira na Fakultetu za ishranu s radom na temu o veganskoj ishrani, i počinje aktivno da se bavi hatha jogom, kao i drugim vidovima joge.
2000. godine počinje aktivno da upražnjava solarnu jogu.
2001. godine svoja znanja o ishrani i prirodnoj medicini preusmerava sve više na pomoć ljudima obolelim od najtežih bolesti, i njihovoj preventivi i lečenju pomoću hrane i prirodnih metoda, gde konvencionalna medicina ne daje adekvatna rešenja.
2002. godine širom Srbije drži seriju predavanja o veganskoj ishrani, kao i seminare i radionice, posebno o sirovoj hrani.

Milan Nikolić, diplomirani dijetetičar-nutricionista, dugogodišnji vegan, stručni savetnik za biljnu ishranu i zdravije stilove ishrane i života, kaže: „Ishranom i fitoterapijom tretiraju se sva fizička i psihička stanja i oboljenja, posebno uspešno sve savremene bolesti (kardiovaskularna oboljenja, dijabetes, povišeni pritisak, holesterol, ateroskleroza...).“

Milan Nikolić drži stručno savetovanje za ishranu sportista, konsultacije za biljnu ishranu, održava stručne edukacione seminare i radionice sirove ishrane...

Ima za cilj da poveća broj najzdravijih pojedinaca u stanovništvu biljnom ishranom – prelaskom na siguran i zdrav način, uz stručnu pomoć i podršku, čime se postiže najbolje psihičko i fizičko stanje s vrhunskom količinom životne energije i vedrine.


providno

Prof. dr Slavoljub Hilčenko

STRUČNI SARADNIK

Slavoljub Hilčenko je rođen u Crvenki 1962. godine. Osnovnu školu završio je delom u rodnoj Crvenki, a delom u Beču, Austrija. Srednju umetničku školu ''Bogdan Šuput'' završio u Novom Sadu, a Pedagošku akademiju ''Žarko Zrenjanin'' u Somboru. Uporedo se aktivno bavio plivanjem u PK ''Polet'' iz Sombora, gde postiže zapažene rezultate (studentski viceprvak Jugoslavije, seniorski prvak Jugoslavije, državni reprezentativac, najbolji sportista grada Sombora 1986). Završava prvi stepen na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu 1989. godine, a 1997. diplomirao je na Učiteljskom fakultetu u Somboru.

Na Tehničkom fakultetu ''Mihajlo Pupin'' magistrirao je 2000. godine, a doktorsku tezu pod nazivom ''Multimedijalni nastavni model instrukcionog dizajna u radnoorijentisanoj nastavi tehničkog obrazovanja'' odbranio je 2003. (kao najbolji doktorant u istoriji fakulteta i te godine na Univerzitetu).

Uža naučna oblasti mu je sistem upravljanja i rukovođenja nastavom, a uže: instrukcioni dizajn u oblasti e-učenja, metodika matematike, obrazovni softver i animirani film, obrazovna tehnologija, funkcionalno-logički i heuristički pristup učenju...

Od 1994. do 2008. radi u osnovnoj školi ''Nikola Vukićević''. Iste godine, prelazi na Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici kao profesor na predmetima Informatika, Obrazovna tehnologija, Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova (1, 2), Primena računara u vrtiću i Didaktički materijal. Na specijalističkim studijama predaje predmete Grafički dizajn i Animacije i učenje na računaru.

Do sada ima objavljenih preko 200 stručnonaučnih radova, od toga niz publikacija (4 udžbenika, 2 monografije, 5 priručnika), 17 e-učila i jedno didaktičko-manipulativno sredstvo ''Kocka(sa100)lica''.

Hobiji su mu antikviteti i plivanje (5 puta veteranski prvak Srbije) koje aktivno upražnjava 40 godina.


providno

Prof. dr Viktor Radun

STRUČNI SARADNIK

Prof. dr Viktor Radun živi u Novom Sadu. Radi kao profesor univerziteta u Beogradu.
Piše poeziju, prozu, eseje iz oblasti filozofije, ekonomije i studija budućnosti. Objavio je 5 knjiga, 7 udžbenika, 55 naučno-stručnih radova, preveo preko 20 knjiga s engleskog. Od 1985. godine aktivno traga za putem samoostvarenja i bavi se različitim metodama i tehnikama u okviru zapadnih i istočnih tradicija. Objavio je nekoliko članaka u časopisima i zbornicima i knjigu o eugnoziji pod naslovom „Svetlo u čoveku“ (2010), a u pripremi je druga knjiga o eugnoziji.

Na osnovu svojih duhovnih istraživanja i uvida, 1993. došao je do vlastitog puta i metoda samospoznaje i nazvao ga eugnozija (“eu” – radosno, ekstatično, blaženo; “gnoza” – duhovno znanje, spoznaja). Dosad je održao nekoliko predavanja i radionica eugnozije u Novom Sadu, Beogradu i Zrenjaninu. Eugnozija je integralan sistem koji obuhvata niz različitih tehnika i metoda s ciljem spoznaje svog istinskog Ja i ostvarenja kontinuiranog stanja jasne, svetle i ekstatične svesti. U okviru nje, autor Adam Alteon razvio je sistem teorijskog podučavanja i praktičnih vežbi namenjenih samorazvoju i duhovnom i ličnom napredovanju.

Sistem eugnozije se sastoji od tri zasebna stepena ili programa, a svaki sadrži tri modula:

1) Alfa program obuhvata rad na relaksiranju, osvešćivanju i revitalizaciji fizičkog tela i rad na podizanju, održavanju i razvoju energetskog tela. Sadrži 3 modula:
• Alfa Relax program (Relaksacija i revitalizacija fizičkog tela)
• Alfa Experience program (Osvešćivanje i energizacija fizičkog i astralnog tela)
• Alfa Transform program (Lični razvoj, uspostavljanje psihofizičkog balansa i transformacija energije i svesti)

2) Beta program obuhvata rad na direktnom iskustvu spoznaje istinskog Ja. Sadrži kompleks tehnika i vežbi namenjenih uspostavljanju i održavanju kontakta s našim istinskim Ja.

3) Gama program obuhvata rad na samoosvešćivanju i upravljanju svojim psihofizičkim i psihoenergetskim mogućnostima, ličnoj i duhovnoj transformaciji, i usklađivanju i sinhronizaciji ličnosti i psihoenergetskih potencijala s tokom i usmerenjem našeg istinskog Ja.