Živeti zdravije

Stres i stanje našeg uma

stres-covek-sediStres je jedan od glavnih problema današnjeg doba, jedan od vodećih uzroka lošeg zdravlja…

Otpor prema životu

stres-yenaSindrom hroničnog umora predstavlja bolest savremenog čoveka, čiji je život prepun obaveza i stresova sa premalo vremena za sebe.

Uloga planiranja u prevenciji stresa…

stres-putTrčeći kroz život, pre ili kasnije doživećemo životnu prekretnicu i biti prinuđeni da napustimo svoju zonu komfora i poznati teren. To može biti neka nova…