Živeti zdravije

Kultura življenja, zdravlje, sreća…

zelena_linijaDivan je današnji dan. Priroda se budi i šalje nam svoje životne vibracije. Proleće je s nama – uživajmo u njemu. „Natura habet sui iura.“ Priroda ima svoje zakone. Sledimo ih i živimo u skladu s njima.