Živeti zdravije

Spasimo zemlju da bismo imali život

svet_april2016_textJesmo li svi spremni za velika dela?

Natura habet sui iura – priroda ima svoje zakone – i čovek treba da živi u skladu s njima, jer ona ga je stvorila. U suprotnom, njegov opstanak biće ozbiljno doveden u pitanje, a onda ništa više neće imati smisla.

Film koji morate da vidite

Svet-koji-nestaje1O zagađenju planete i lošim prognozama ne za njen, već opstanak čoveka, ukoliko se nešto konkretno ne preduzme u celom svetu, na globalnom nivou govori se decenijama, ali nedovoljno o jednom od najvećih uzročnika problema – uzgoju životinja za proizvodnju hrane.

Pre dve godine, pojavio se fantastičan dokumentarni film “Cowspiracy” – The Sustainability secret (Kravera – tajna održivosti), u kojem se govori o uticaju životinjske poljoprivrede na klimu i sveukupnu ekologiju planete Zemlje.

 

Scenario o kome ćutimo

Ziveti-zdravije-83-webmaj-9Čovek je samo vrsta nastala u odnosu na druge sa kojima se uklapala u celinu, te je nemoguće ne zapitati se šta će se desiti sa njim i jedinkama svake preostale vrste s obzirom na činjenicu koliko ih izumire.

Svaki delić ćelije u bilo kom telu, od bakterija, do delfina, nastao je u odnosu na druge delove, nastao je zato što su postojali drugi delovi, sa kojima se uklopio u skladnu celinu. Isto važi za sva tkiva, sve organe i sva živa bića na planeti.

A čovek ubija i pčele, zar ne?

Untitled-1I dok one zimi miruju, u zasluženom odmoru, čovek uživa…