Živeti zdravije

Da nam kuća bude dom

Da-nam-kuca-bude-domStara kineska veština pomaže u nalaženju rešenja uređenja prostora kako bi se njegovi korisnici u njemu najbolje osećali, bili opušteni i plodotvorni u svakom pogledu. Feng na kineskom znači vetar, a šui voda. Sadejstvo ta dva elementa unutar doma čini da životna energija teče na neki način. Ona svakako uvek nekako teče. A umetnost feng šuia je da postavimo prave stvari na pravo mesto u pravo vreme.

Najlepša kreacija žena

Ziveti-zdravije-83-webmaj-60Neodoljiva privlačnost lica i tela dama oduvek je bila inspiracija za umetnike, čak i uzrok ratova i razdora, a u modernom dobu ona je i dalje nepresušan izvor ideja za nove artističke kreacije posebno u svetu marketinga. Kako se ovaj i trend jednakosti polova koji podrazumeva i na svođenje dama na “predmet želja“ slažu pita se naša saradnica iz Novog Sada.

Nema leta bez deteta

Ziveti-zdravije-83-webmaj-24Profesor na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, stručnjak za ustavno pravo i politički sistem, ujedno i predsednik Udruženja ”Opstanak”, koje se bori za povećanje nataliteta u Srbiji. Kao dobar primer rešavanja ovog problema navodi primer Nemačke posle Drugog svetskog rata.

Scenario o kome ćutimo

Ziveti-zdravije-83-webmaj-9Čovek je samo vrsta nastala u odnosu na druge sa kojima se uklapala u celinu, te je nemoguće ne zapitati se šta će se desiti sa njim i jedinkama svake preostale vrste s obzirom na činjenicu koliko ih izumire.

Svaki delić ćelije u bilo kom telu, od bakterija, do delfina, nastao je u odnosu na druge delove, nastao je zato što su postojali drugi delovi, sa kojima se uklopio u skladnu celinu. Isto važi za sva tkiva, sve organe i sva živa bića na planeti.

Svako na svetu ima samo svoje mesto

Psihologija1Svaki čovek, sem ako nije namćor, želi da je voljen, prihvaćen, tražen i poželjan u porodici i društvu. Nemoguće je baš svima biti po volji, ali je zato moguće živeti u skladu sa samim sobom i osnovnim moralnim načelima što za posledicu ima i nalaženje svoje “uloge”, a time i buđenje osećaja da smo prihvaćeni i poželjni.

Obavezan deo detinjstva

SaznanjaBrojna istraživanja su pokazala da se nesputanost u igri može smatrati temeljom razvoja ličnosti, pre svega misaonog sklopa. Značaj igara u celokupnom razvoju deteta praktično je nezamenjiv, jer one istovremeno pružaju zadovoljstvo i razvijaju senzomotorni sistem, kognitivne sposobnosti, emocije, govor, veštine snalaženja u društvu, jednom rečju utiču na sve aspekte rasta malog bića.

Kako pomiriti srce i razum

Untitled-1Podići zdravo, pravo i srećno dete najteži je i najveći poduhvat svakog čoveka koji ima tu privilegiju da ga neko zove mama ili tata. Na temu kako uspeti u tome razmišljala je naša saradnica, koja je i roditelj i edukovana, tako da ima jasniji uvid u ljudsku psihu.

Na putu ka savršenstvu

Ziveti-zdravije-82-(webapril)-21Naš saradnik iz Kragujevca, doktor ekonomskih nauka po obrazovanju, iz ljubavi prema prirodi i čoveku stekao je zamašno znanje iz oblasti herbamedicine, akupunkture, akupresure, joge, meditacije, astroteologije, kristaloterapije i permakulture, a ovog puta otkriva nam svoja razmišljanja na temu kako da postanemo „superljudi”.

Planeta iz doba čoveka

Mnogi naučnici koriste nov nezvanični termin za epohu u kojoj živimo a koju oblikuju ljudi, “antropocen”, prevashodno imajući u vidu ogroman uticaj čoveka na izgled Zemlje. Ljudi su, naime, postali geološka snaga i stoga je epoha u kojoj živimo zaista drugačija, ali samim tim ne i bolja.

Ljubav je aktivator i naše DNK

Jedno od najnovijih otkrića u nauci 21. veka jeste to da su geni čoveka promenljivi. Oni se mogu ugasiti ili aktivirati momentalno, zavisno od životnih poruka koje im svojim načinom življenja, mislima i delima upućujemo.