Živeti zdravije

Poštovani čitaoci,

Živeti zdravije daje primerene informacije za čitaoce svake životne dobi. Nastojimo da se u našim tekstovima obrađuju teme koje su prilagođene đacima i studentima, odrasloj populaciji, i sugrađanima koji žive svoju zlatnu dob.

Naš vodeći cilj je podsticanje filozofije duha, da je bitno unapređivati život u godinama, a ne godine u životu. Vrednosti  koje promovišemo su kultura zdravog načina života koja obuhvata bogatstvo biološkog diverziteta naše planete i čoveka, koji su sastavni i neotuđivi deo prirode. Suština naše medijske autentičnosti je u tome da porukama koje šaljemo želimo da svakom čitaocu pomognemo da bude promena koju želi da vidi u svetu, jer jedino menjajući sebe mi smo u stanju da promenimo svet oko sebe.

Pošto zdravlje nema cenu, a ni alternativu, odlučili smo da budemo dostupni svima. Prioritet nam je uvek na kvalitetu tekstova, koji će odgovoriti na sve Vaše nedoumice oko zdravog načina života. Kompetentan tim saradnika na čelu sa urednikom Primarijusom medicine koji vredno radi na kvalitetu, stručnosti, jednostavnosti i praktičnosti tekstova koji su čitljivi i razumljivi svim društvenim kategorijama. Nastojimo da utičemo (vizuelno-tekstualnim) tehnikama da naši čitaoci pronađu najbolje u sebi, da ih podstaknemo da je svako ljudsko biće savršenstvo koje treba da se oblikuje samostalnim radom. Mi smo tu da Vam na tom putu pružimo podršku i poverenje.

Zdravlje je daleko više od zdravog tela. Zdrav način života obuhvata zdrave misli, prevenciju, zadovoljstvo samim sobom i svojim izgledom, negu tela, odnos prema životnoj sredini, sveobuhvatnu edukaciju koja doprinosi ličnom rastu i razvoju.

Zbog toga se trudimo da obuhvatimo sve aspekte brige o zdravlju. Ne možemo biti srećni i zadovoljni ako prvo ne naučimo da volimo sebe. To nije lako, ali naši saradnici i mi smo tu da bismo Vam pomogli.